Relax

V živote je veľmi dôležitá rovnáha. Preto pri pravidelnom cvičení a fyzickej záťaži, je veľmi dôležitá aj relaxácia a uvoľnenie. A to nie len relaxácia fyzická, ale aj psychická.
Uvoľniť telo, vypnúť myseľ, dopriať si čas pre seba!

Aroma joga 2

Aroma joga 2

Lektor: Lenka Hlopková

Dĺžka: 33 minút

Level: Level 1

Aroma joga 1

Aroma joga 1

Lektor: Lenka Hlopková

Dĺžka: 35 minút

Level: Level 1

Videá sú prístupné iba pre registrovaných používateľov.