Physio

Ide o pomalé balančné cvičenie s fyzioterapeutkou pre ťažko dostupné svaly ľudského tela, tzv. hlboký stabilizačný systém svalov, ktorý udržuje naše telo v rovnováhe

Pri senzomotorickom cvičení využívame rôzne kompenzačné pomôcky /overbal, ano SM, bosu,…/ . Týmto druhom cvičenia preventívne predchádzame vzniku bolesti

Mobility – chrbtica

Mobility – chrbtica

Lektor: Lea Grančič

Dĺžka: 24 minút

Level: Level 1

Flexibility – Mobility

Flexibility – Mobility

Lektor: Lea Grančič

Dĺžka: 24 minút

Level: Level 1

Fyzio-Balance 1

Fyzio-Balance 1

Lektor: Bc. Renata Brodňanská

Dĺžka: 22 minút

Level: Level 1

Videá sú prístupné iba pre registrovaných používateľov.